Marktpraktijken : Verkooppraktijken

Publication date: 
31/12/2016 - 15:30
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Verkooppraktijken

Situatie

Een klant krijgt bezoek van een deur-aan-deurverkoper van ELECTRABEL en tekent een contract. Wanneer de klant van ELECTRABEL de bevestigingsbrief van het contract ontvangt, stelt hij vast dat de door ELECTRABEL vermelde tarieven niet overeenkomen met de tarieven die op het door hem ondertekende contract werden vermeld.

De klant betwist deze tarieven en vraagt aan ELECTRABEL om de oorspronkelijk voorgestelde tarieven toe te passen. ELECTRABEL is hiertoe niet bereid en annuleert het contract van de klant. De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Aangezien ELECTRABEL na de bemiddelingspoging door de Ombudsdienst nog steeds niet bereid is om de klant in te schrijven met de oorspronkelijk voorgestelde tarieven, heeft de Ombudsdienst een aanbeveling geformuleerd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)