Niet naleven van herroepingsrecht

Publication date: 
18/09/2020 - 09:15
Niet naleven van herroepingsrecht

Aanbeveling 2019: Niet naleven van herroepingsrecht

Situatie

Op 27/09/2018 heeft een klant via een deur-aandeurverkoper een contract getekend bij ENGIE ELECTRABEL.

Zijn toenmalige leverancier neemt vervolgens contact met hem op en doet hem een interessanter voorstel dan dat van ENGIE ELECTRABEL. De klant beslist vervolgens om af te zien van het contract bij ENGIE ELECTRABEL en doet een beroep doen op zijn wettelijke herroepingstermijn zoals bepaald in het Consumentenakkoord alsook in artikel VI.67 van het Wetboek van economisch recht:

Onverminderd artikel VI.73 beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.70, § 1, tweede lid, en artikel VI.71 zijn vastgesteld.

Ondanks de herroeping van het contract heft ENGIE ELECTRABEL het toch geactiveerd vanaf 30/11/2018 en heeft ENGIE ELECTRABEL de levering voorzien tot 23/01/2019, de datum waarop een andere leverancier de levering opnieuw heeft overgenomen.

De klant haalt aan dat hij tijdig gebruik heft gemaakt van zijn wettelijke herroepingsrecht en dat ENGIE ELECTRABEL hier een gevolg aan had moeten geven. De klant betwist dan ook de facturen van ENGIE ELECTRABEL en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

(Details van de aanbeveling in bijlage)