Sociaal tarief: datum van beslissing tot toekenning van de uitkering

Publication date: 
31/12/2015 - 13:30
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Sociaal tarief: datum van beslissing tot toekenning van de uitkering

Situatie

In verschillende klachtendossiers kent de energieleverancier geen sociaal tarief toe voor de periode vóór de beslissing tot toekenning van de uitkering, ook al is die beslissing met terugwerkende kracht genomen. Wanneer een aanvraag tot een uitkering is ingediend kan de behandeling daarvan soms langere tijd aanslepen. Dat doet zich vooral voor wanneer er een betwisting is tussen de aanvrager en de administratie, waardoor de eindbeslissing door de administratie of eventueel de bevoegde rechter pas na een lange behandeling wordt genomen. Het kan bijgevolg voorkomen dat in die beslissing de uitkering met terugwerkende kracht wordt toegekend.

De attesten die specifiek voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas worden opgemaakt, maken melding van de datum van de beslissing. Ook de modellen van attest die in de bijlagen bij de Koninklijke Besluiten van 29 maart 2012 zijn opgenomen voorzien in die vermelding. Nergens in die koninklijke besluiten wordt echter enig gevolg gegeven met betrekking tot die datum.

(Details van de aanbeveling in bijlage)