Vaste vergoeding voor een volledig jaar

Publication date: 
22/05/2018 - 13:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2017: Vaste vergoeding voor een volledig jaar

De Ombudsdienst heeft 59 aanbevelingen ten aanzien van ESSENT verstuurd omtrent deze marktpraktijk. Een voorbeeld van dergelijke aanbevelingen volgt hierna.

Situatie

Bij het veranderen van leverancier ontvangt een klant een slotfactuur van ESSENT.

Bij nazicht van deze slotfactuur stelt zij vast dat er haar een vaste vergoeding wordt aangerekend voor een volledig jaar, zijnde voor de periode vanaf 01/01/2017. De klant betwist deze vaste vergoeding gezien zij maar klant is gebleven tot 01/05/2017. Zij vindt dat de vaste vergoeding maar tot 01/05/2017 aangerekend mag worden en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

(Details van de aanbeveling in bijlage)