Verplaatsingskosten voor een meteropname

Publication date: 
16/09/2020 - 11:00
Gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Verplaatsingskosten voor een meteropname

Situatie

Een meteropnemer van INFRAX (nu FLUVIUS) meldde zich op 26/05/2016 en 30/05/2016 op het adres van mevrouw V. aan, maar dat was tevergeefs, aangezien zij in die periode afwezig was. De laatste fysieke meteropname dateerde toen van 09/06/2008.

Na haar terugkeer nam mevrouw V. op 27/06/2016 contact op met INFRAX om een nieuwe afspraak voor een meteropname te maken. Volgens het energiebedrijf was dit echter na de opnameperiode voor haar regio.

Op 06/09/2016 stuurde INFRAX een aangetekende brief naar mevrouw V. waarin zij werd aangemaand om binnen een termijn van 15 dagen een afspraak te maken. Aldus geschiedde en op 17/10/2016 vond ook een fysieke meteropname door INFRAX plaats. Later ontving zij onverwacht de factuur van 81,46 euro.

 (Details van de aanbeveling in bijlage)