Aanrekening energieverbruik na verhuis

De heer V. meldt op 27/09/2016 aan zijn energieleverancier dat hij is verhuisd op 26/09/2016. De leverancier factureert hem echter tot 15/10/2016.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier startte een MOZA-procedure (Move Out Zonder Afspraak) op en liet de heer V. weten dat hij een opzegtermijn heeft van 30 dagen. De levering zou dus stoppen op 28/10/2016. Een MOZAprocedure houdt in dat de klant uitgeschreven wordt en dat men op zoek gaat naar de nieuwe bewoner of eigenaar. Op 16/10/2016 meldde de nieuwe bewoner zich en daarom stopte de leverancier van de heer V. de levering en facturatie op 15/10/2016. De Ombudsdienst wees de leverancier op het Consumentenakkoord. Hierin staat dat, wanneer een consument zijn verhuis uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuisdatum aan de leverancier meldt, die de aanrekening van het energieverbruik in de vorige woning stopt vanaf de verhuisdatum. Het Energiebesluit van de Vlaamse overheid stelt bovendien dat alle energiekosten vanaf de verhuisdatum ten laste van de nieuwe bewoner of van de eigenaar komen. De Ombudsdienst vroeg dus aan de leverancier om de facturatie na de verhuisdatum te crediteren. De leverancier stemde hiermee in.