Contractuele tariefvoorwaarden

De heer D. betwist het variabel contract dat door zijn energieleverancier wordt toegepast terwijl hij het vast contract “E-billing” heeft aanvaard. De energieleverancier stelt dat de heer D. op 23 maart 2016 per e-mail een aanbieding voor het contract E-billing heeft ontvangen op basis van de prijzen van maart. De voorgestelde prijzen waren vastgelegd gedurende drie jaar. Op 29 maart 2016 werd er echter een nota naar de interne dienst “Verkoop” gestuurd om het contract niet in te voeren. Op 11 april 2016 werd het contract dus geannuleerd. De heer D. had vervolgens contact met een medewerker van de dienst "Verkoop" die hem uitlegde dat het contract E-billing sinds 1 april 2016 niet meer bestond en het contract tegen een variabele prijs voorstelde.

Interventie van de ombudsman: 

Na de tussenkomst van de Ombudsdienst ging de leverancier akkoord om het vast tarief E-billing toe te passen met de prijzen van maart 2016 (prijs zoals voorgesteld en aanvaard door de klant).