Contractuele voorwaarden

De heer L. had naast een energiecontract ook een onderhoudscontract afgesloten bij zijn energieleverancier voor het nazicht en het onderhoud van zijn verwarmingsinstallatie.

Na de initiële contractperiode van 2 jaar werd dit contract in juli 2013 opgezegd door de heer L.

Bij het overlijden van de heer L. in december 2013 stelt zijn zoon echter vast dat de energieleverancier het onderhoudscontract nog altijd niet heeft stopgezet en dat er nog steeds bedragen werden geïnd via domiciliëring. Hij neemt dan ook contact op met de energieleverancier waarbij hem wordt medegedeeld dat de aangerekende bedragen na de stopzetting van het contract zullen worden terugbetaald.

Na 2 maanden stelt de zoon echter vast dat er geen terugbetaling was gebeurd en dat er bovendien nog steeds bedragen werden geïnd via domiciliëring. Hij dient vervolgens klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft zich verontschuldigd voor de laattijdige behandeling van het dossier en heeft de te veel aangerekende bedragen terugbetaald.