Herroepingsrecht

Mevrouw G. betwist haar aansluiting bij de energieleverancier. Ze stelt dat ze rechtstreeks per e-mail gebruikgemaakt heeft van haar herroepingsrecht, maar dat het e-mailadres dat vermeld staat op hun documenten niet werkte. Ze heeft toen telefonisch contact opgenomen, maar het personeel is heel vaag gebleven over de stappen die ze moest ondernemen. Daarom heeft ze haar herroeping doorgestuurd via chat, waar men haar zei dat die goed ontvangen was en dat de annulering aan de gang was.

Uiteindelijk bleek dat ze ondanks alle stappen toch tegen haar wil aangesloten was bij die leverancier.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft aan de Ombudsdienst gemeld dat de klant ononderbroken is beleverd tot 2 juni 2017 en dat hun aanbod een van de meest competitieve op de markt is. De leverancier is van mening dat de klant dus geen technisch of financieel nadeel geleden heeft dat de niet-betaling van haar factuur zou kunnen rechtvaardigen. De Ombudsdienst heeft de energieleverancier gewezen op het Consumentenakkoord, dat duidelijk het volgende stelt: “De consument heeft het recht om het contract te herroepen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging van de leverancier.” De klaagster heeft dit recht uitgeoefend en dat resulteert in de nietigheid van het contract. Als gevolg hiervan heeft de leverancier de annulering bevestigd van de energiefactuur voor een bedrag van 71,97 euro.