Inbreng van metergegevens

De heer L. ontvangt op 24 september 2013 een aanmaning vanwege een incassobureau in opdracht van de distributienetbeheerder. De heer L. zou nog een factuur verschuldigd zijn voor aardgasverbruik tussen 19 september 2007 en 9 februari 2008 op een vorig adres van de heer L.

De heer L. stelt dat hij nooit eerder een factuur of aanmaning hiervoor heeft ontvangen. 

Interventie van de ombudsman: 

Na onderzoek van de klacht, meldde de distributienetbeheerder dat het verbruik tussen 19 september 2007 en 9 februari 2008 voor het eerst werd gefactureerd aan de heer L. op 5 oktober 2010. Omdat hiermee de termijn van 2 jaar werd overschreden zoals bepaald in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de Vlaamse Overheid, besloot de netbeheerder om de invordering van deze factuur te staken.