Meteropname via overnamedocument

Een Vereniging van Mede-eigenaars dient klacht in aangezien zij werd ingeschreven met andere meterstanden dan deze die zij hebben opgenomen en via een overnamedocument aan hun leverancier bezorgden.

Interventie van de ombudsman: 

Uit de gegevens van de klacht blijkt dat de leverancier de meterstanden van de vertrekkende bewoner gebruikte bij de overname, hoewel er een overnamedocument was met door beide partijen voor akkoord ondertekende meterstanden. Aangezien de overname gebeurde in 2011 kon de beginmeterstand niet meer aangepast worden via de distributienetbeheerder. 

Naar aanleiding van de klacht heeft de leverancier voorgesteld om alsnog het teveel aangerekende verbruik te crediteren. De klager ging akkoord met dit voorstel en ontving een creditnota van 453,50 euro.