Meteropname via overnamedocument

Een advocatenkantoor dient een klacht in naar aanleiding van een aanrekening van 2.485,56 euro die hun cliënte, mevrouw R. voor haar eigendom ontving.

Het pand was verhuurd aan een bedrijf dat failliet ging in september 2012. De curator bezorgde de sleutels terug aan de eigenares eind november 2012. Er werden overnameformulieren opgesteld en ondertekend door beide partijen.

De afrekening voor mevrouw R. werd door de leverancier echter opgemaakt met lagere meterstanden dan deze die bij de sleuteloverdracht werden opgenomen. Deze werden door de huurder opgenomen vóór het einde van het huurcontract.

 

Interventie van de ombudsman: 

Aangezien de klager/eigenaar geen kopie van het overnamedocument aan de leverancier kon voorleggen, weigerde deze de meterstanden aan te passen. Bovendien had de leverancier, tijdens de behandeling van de klacht een tegoed van een ander klantnummer van de klager gebruikt om het saldo van de betwiste factuur aan te zuiveren. De advocaat was het hier niet mee eens. De leverancier reageerde hierop door te zeggen dat schuldvergelijking wettelijk geregeld wordt in het Burgerlijk wetboek.

Na ontvangst van de schikking met het standpunt van de leverancier reageert de advocaat door te melden dat de meterstanden eenzijdig door de huurder werden opgenomen en doorgegeven vóór het einde van het huurcontract. Bij hun reactie bezorgt het advocatenkantoor alsnog het door beide partijen ondertekende overnamedocument.

De advocaat meldt ook dat hij niet akkoord is met de inhouding van de tegoeden aangezien dit ook door de Ombudsdienst werd aangegeven als niet toegestaan doordat de schuld betwist werd en door deze betwisting geen vaststaande schuld is.

Na ontvangst van de reactie van de advocaat zet de leverancier alsnog de facturatie recht. Er werd een creditnota opgemaakt voor een bedrag van 2.405,84 euro. Het teveel aangerekende verbruik werd volledig gecrediteerd. Door deze creditering kreeg de klager alsnog een deel van het tegoed op het andere klantnummer terug.