Niet-toepassing van een promotie

De heer V. kreeg een vertegenwoordiger op bezoek die hem een uitzonderlijke promotie beloofde ter waarde van twee maanden gratis verbruik, maar deze promotie is niet toegepast.

De leverancier bevestigt dat deze promotie niet kon worden toegepast, omdat de heer V. het sociaal tarief geniet.

Interventie van de ombudsman: 

Na het bezwaar dat de heer V. bij de Ombudsdienst heeft aangetekend, heeft de leverancier uiteindelijk de beloofde promotie toegepast.

Deze laatste heeft manueel berekend hoeveel de promotie zou bedragen als deze correct was berekend (de promotie was een korting ter waarde van twee maanden verbruik, berekend als 16,67 % of twee twaalfde van het jaarverbruik). Het totaalbedrag dat aan de heer V. verschuldigd was, bedroeg 17,26 euro.

De leverancier heeft hem cadeaucheques voor een bedrag van 20 euro gestuurd.