Rechtzetting metergegevens

De heer J., een inwoner uit een taalgrensgemeente, ontvangt een jaarafrekening van 2.752 euro waarbij op drie maanden tijd een verbruik wordt aangerekend van 10.964 kWh.

Interventie van de ombudsman: 

Naar aanleiding van de klacht heeft de Waalse distributienetbeheerder meegedeeld dat de meterstanden in 2011 en 2012 werden geschat. Na een opname in 2012 bleek dat deze schattingen veel te laag werden berekend waardoor de heer J. het meerverbruik van de periode 2010-2012 aangerekend kreeg in een periode van 3 maanden. Hoewel er in de taalgrensgemeente een Waalse netbeheerder is, dient deze toch het Technisch Reglement van de Vlaamse overheid toe te passen. In het Vlaams Technisch Reglement staat bepaald dat het meerverbruik door te lage schattingen dient verdeeld te worden tussen twee werkelijke opnames en enkel het aangepast verbruik binnen de rechtzettingstermijnen mag doorgestuurd worden naar de leverancier.

Nadat de Ombudsdienst dit heeft meegedeeld aan de netbeheerder hebben zij het verbruik aangepast volgens de bepalingen van het Technisch Reglement:

Dit resulteerde in een tegoed voor de heer J. van 1.246,19 euro.