Verjaring van de energiefactuur

De heer D. betwist het door zijn energieleverancier via het incassobureau aangerekende bedrag.

De heer D. geeft aan dat het gaat om een appartement dat werd verkocht en waar hij niet verantwoordelijk meer voor is.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft aangegeven dat het saldo 2.014,33 euro bedraagt en dat het incassobureau dit schuldbeheer op zich heeft genomen.

De aangerekende facturen dateren van 2008/2009. De Ombudsdienst heeft de energieleverancier hierover aangesproken en hebben hem meegedeeld dat de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt en dat alle aangerekende facturen dus verjaard zijn. 

De leverancier heeft bevestigd dat de facturen verjaard zijn. Bijgevolg werd het saldo opgeheven.