Verjaring van energieschulden na 5 jaar

Mevrouw E. ontvangt op 04/08/2011 van een incassobureau het verzoek tot onmiddellijke betaling van slotfacturen voor elektriciteit en gas die dateren van 27/04/2005 en 30/08/2005.  

Mevrouw E. geeft aan dat zij nooit deze facturen ontvangen heeft, alsook geen aanmaningen of ingebrekestellingen. Zij vraagt dan ook voor meer uitleg en verduidelijking. 

Interventie van de ombudsman: 

Wegens verjaring (de schuld dateert van 2005) heeft de sociale leverancier de schuld geannuleerd. De distributienetbeheerder respecteert hiermee ook vijfjarige verjaringstermijn voor energieschulden.