Persbericht : Activiteitenverslag 2019 van de federale Ombudsdienst voor Energie

Publication date: 
13/05/2020 - 10:00

P E R S B E R I C H T

Activiteitenverslag 2019 van de federale Ombudsdienst voor Energie

(http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/activiteitenverslag-2019)

                                  

 

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2019 in totaal 7.055 klachten ontvangen (dat zijn er 5% meer dan in 2018 en 22% meer dan in 2017), waarvan 64,15% Nederlandstalige, 35,83% Franstalige en 0,02% Duitstalige klachten.

Deze blijvende stijging van het aantal klachten is volgens de Ombudsdienst te wijten aan:

 • de marktpraktijken van energieleveranciers (stijging van 56%) en de ongewenste leverancierswissels (stijging van 50 %) die kunnen voortvloeien uit dubieuze verkooppraktijken;
 • de transparantie van energieprijzen (stijging van 21%) en de betalingsproblemen die daarmee kunnen gepaard gaan (stijging van bijna 25%).

 

De klachtensoorten in 2019 betreffen vooral geschillen over:

 • verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers (20,5%);
 • meterproblemen zoals de verwerking en rechtzetting van metergegevens bij de jaarlijkse opname of schatting, bij een defecte meter, bij verhuis of leegstand van een woning … (16%);
 • de prijstransparantie of de duidelijkheid van de toegepaste prijzen en tarieven (12,8%);
 • bij de betaling van energiefacturen zoals afbetalingsplannen, (uitblijven van) terugbetalingen, administratieve kosten, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, (dreiging met) opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling (12,5%);
 • facturatieproblemen zoals de (laattijdige) opmaak en leesbaarheid van de energiefacturen (12,4%);
 • problemen bij verandering van leverancier zoals ongewenste leverancierswissels en de aanrekening van vaste vergoedingen voor een volledig (eerste) leveringsjaar wanneer het energiecontract vervroegd wordt beëindigd (8,9%).

De overige ontvangen klachten hadden te maken met problemen bij de kwaliteit van de klantenservice (3,8%) en een aantal gewestelijke bevoegdheden zoals aansluitingen op het distributienet (1,4%), opzegging van energiecontracten en afsluitingen (3%), stroompannes (0,7%) en sociale en ecologische  openbare dienstverplichtingen (7,3 %).

 

1.883 van de ontvankelijke klachten (82,2%) werden afgesloten met een positief resultaat via een minnelijke schikking. Daarbij werd volledig tegemoetgekomen aan de klacht van de aanklager.

Dit positief resultaat van de afgesloten dossiers resulteerde in een totaalbedrag van 716.697 euro aan financiële compensaties of rechtzettingen of een gemiddelde van 312 euro per afgesloten ontvankelijke klacht in 2019.

 

De Ombudsdienst formuleerde bovenop de 45 aanbevelingen aan energiebedrijven ook een omstandig beleidsadvies of memorandum voor de federale beleidsverantwoordelijken https://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/advies-19013-van-31-december-2019-memorandum

Sommige van deze voorstellen zijn zeer actueel en kunnen tegemoetkomen aan de socio-economische gevolgen van de coronacrisis voor de gezinnen en bedrijven, zoals:

 • De betalingstermijn van energiefacturen uitbreiden naar minstens 30 kalenderdagen
 • Geen administratieve kosten of nalatigheidsinteresten aanrekenen bij een afbetalingsplan
 • Het uitbreiden van de rechthebbenden op (automatisch) sociaal tarief naar dezelfde categorieën als rechthebbenden op sociaal verwarmingsfonds (personen met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, personen met een begrensd inkomen tot 19.566,25 euro bruto belastbaar per jaar of met schuldoverlast)
 • Aan KMO’s op vlak van energie met jaarlijks verbruik tot 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas dezelfde bescherming bieden als consumenten, zoals bedenkingstermijn van 14 dagen om nieuwe energiecontracten te herroepen, geen weigering of opzegging van energiecontract wegens (tijdelijk) gebrek aan kredietwaardigheid of (tijdelijke) energieschulden, de verplichte jaarlijkse mededeling van het goedkoopste tarief volgens het verbruik van de KMO.

 

Voor meer informatie, zie ook de samenvatting via de statistieken en grafieken.

 

Eric HOUTMAN

Nederlandstalige ombudsman Energie

Eric.houtman@ombudsmanenergie.be

Tel. 02/211.10.61